STAP VOOR STAP
STAP VOOR
STAP VOOR
STAP VOOR
Play-along stukje door Evelien van Ierssel (14) vezonnen en ingespeeld
HOME
OVER
LESSEN
WINKEL
CONTACT
Een oefenboek, gemaakt door kinderen. De oefeningen richten zich op het spelen van & met akkoorden. De kinderen hebben zelf bedacht hoe ze de oefeningen wilden opbouwen. Ze moesten (bij zichzelf) nagaan wat een prettige manier van oefenen is, wat stimulerend werkt, welke stappen nodig én mogelijk zijn om de eindoefening te kunnen spelen. Bij het boek horen drie cd’s: twee met alle oefeningen (met ingesproken instructies!) plus het uiteindelijke ‘play-along-liedje’. En een aparte cd met de speelstukken, voor als de oefeningen niet meer nodig zijn... De voorbeelden op cd zijn grotendeels door de kinderen zelf ingespeeld. Omdat alles binnen de geclusterde lestijd moest worden verzonnen, ingespeeld en opgenomen, is hier en daar natuurlijk wel eens een schoonheidsfoutje te horen. Polijstend werk achteraf is echter tot een minimum beperkt, om het eigene van de werkzaamheid van de kinderen zoveel mogelijk intact te laten.
Oefening verzonnen en ingesproken door Madelief Bazuin (9)
STAP VOOR STAP
STAP VOOR
STAP VOOR
STAP VOOR
Een oefenboek, gemaakt door kinderen. De oefeningen richten zich op het spelen van & met akkoorden. De kinderen hebben zelf bedacht hoe ze de oefeningen wilden opbouwen. Ze moesten (bij zichzelf) nagaan wat een prettige manier van oefenen is, wat stimulerend werkt, welke stappen nodig én mogelijk zijn om de eindoefening te kunnen spelen. Bij het boek horen drie cd’s: twee met alle oefeningen (met ingesproken instructies!) plus het uiteindelijke ‘play-along-liedje’. En een aparte cd met de speelstukken, voor als de oefeningen niet meer nodig zijn... De voorbeelden op cd zijn grotendeels door de kinderen zelf ingespeeld. Omdat alles binnen de geclusterde lestijd moest worden verzonnen, ingespeeld en opgenomen, is hier en daar natuurlijk wel eens een schoonheidsfoutje te horen. Polijstend werk achteraf is echter tot een minimum beperkt, om het eigene van de werkzaamheid van de kinderen zoveel mogelijk intact te laten.